Scheiden in Meppel

Wilt u extra begeleiding bij uw (echt)scheiding? André Tolman is dé specialist in Meppel op het gebied echtscheidingen.

Meer over André

Mijn naam is André Tolman en werk sinds 1998 als mediator. Ik begeleid intense trajecten bij scheidingen en andere conflicten. Ik ben als scheidingsdeskundige geregistreerd in het MfN Register- en Familiemediator. Ook werk ik als mediator bij arbeids- en ondernemersconflicten.

Mijn benadering is open, direct, warm en persoonlijk. Met mijn levenspartner Yvonne run ik ook een bewustzijnscentrum voor persoonlijke ontwikkeling en zingeving. In combinatie met mijn achtergrond als mediator en de financiële, fiscale en juridische wereld, maakt dit mij tot een fijne en unieke gesprekspartner.

Hoe verloopt een mediation

Mediation bestaat uit meerdere kenmerkende fasen:

a. U wilt op eigen initiatief een mediation starten Willen u en degene waarmee u een conflict heeft op eigen initiatief een mediation traject opstarten? Dan kunt u zelf een MfN Registermediator selecteren in het online MfN Register en deze benaderen.

b. De rechter heeft u doorverwezen naar mediation Bent u betrokken bijeen gerechtelijke procedure en heeft de rechter u doorverwezen naar mediation? De gerechtelijke procedure wordt dan tijdelijk stopgezet en u probeert de kwestie als nog via mediation op te lossen, omdat er een mogelijkheid bestaat dat het conflict via die weg kan worden opgelost. Bij de rechtbank kunt u worden geholpen met het kiezen van een MfN Registermediator.

c. Doorverwijzing van het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is een initiatief van de overheid en wordt betaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Juridisch Loket zal met u bespreken of mediation een juiste manier van aanpakken is

Zodra een afspraak met de mediator gemaakt is, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor u belangrijk is.

De mediation bijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld op het kantoor van de mediator. De eerste bijeenkomst is een intakegesprek waarin u kennis maakt met de mediator. Hij zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgt u allebei de gelegenheid om uw kant van het verhaal over de kwestie te vertellen. Samen met de mediator maakt u afspraken over de voortgang van de mediation en welke onderwerpen aan bod moeten komen

In het intakegesprek legt de mediator een aantal punten vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp de kwestie gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u de kwestie wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn, zich neutraal zal opstellen en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor de kwestie zult vinden.

Voor dat de mediation start, is het verplicht de dat iedere deelnemer in de mediation deze mediationovereenkomst ondertekend. Alle afspraken voor het mediation traject staan op papier. Daarom is zo’n overeenkomst heel belangrijk. Elke MfN Registermediator is verplicht te werken meteen MfN mediationovereenkomst.

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn kant van de kwestie te vertellen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen de kwestie aankijkt, en is duidelijk wat voor iedereen de kern van de kwestie is en welke zaken belangrijk zijn voor in de toekomst.

Als duidelijk is wat er speelt en de belangen inzichtelijk zijn, dan is het punt bereikt waarop beide partijen aan mogelijke oplossingen kunnen gaan werken.

Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, kan de mediator deze oplossing vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Alle gemaakte afspraken zijn pas definitief tot de vaststellingsovereenkomst is ondertekend, tot die tijd kunnen de deelnemers nog aanpassingen doen of zich hebben bedacht. De vaststellingsovereenkomst (echtscheidingsconvenant) schept rechten en plichten waar u zich beiden aandient te houden. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Behoefte aan een mediation gesprek?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak met André Tolman